Учители усвоиха умения как се ръководи изследователски проект

Учители усвоиха умения как се ръководи изследователски проект

Проект „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от  фондация „Докосни щастието“, в партньорство с фондация „Ценности“

Фондация „Докосни щастието“ в партньорство с фондация „Ценности“ реализира инициативата „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” с финансовата подкрепа на Столична община и Програма „Европа”. 

Сътрудничеството с фондация „Ценности“, чиито председател е бившата първа дама Антонина Стоянова е основано върху факта, че нейната организация повече от 20 години провежда Национален исторически конкурс за ученици, както и научно-консултативни семинари като част от европейската мрежа „EUSTORY”, чрез която организации в ЕС и извън него насърчават и стимулират младежи и техните научни ръководители да изследват историята на своята държава в различните й аспекти.

Целите на обучението, които се осъществиха чрез обучителения семинар бяха:


♦ Методическа подготовка на преподаватели за научни ръководители на изследователски проект;

♦ Прилагане на европейски политики и добри практики  при организиране на изследователски проекти;

♦ Усвояване на компетенции за планиране, организиране и координиране на изследователски проект, както и формулировка на темата;

♦ Придобиване на умения за работа с различни източници;

♦ Оказване на методическа помощ при структуриране и оформяне на изследователски проект;

♦ Насърчаване на младите хора чрез стимулиране на техните изследователски умения, които да кореспондират с тези на практикуваните в ЕС;

♦ Насърчаване на учениците в писане на изследователски проекти;

19 гимназиални преподаватели от столичните училища не само подобриха знанията и уменията си за ръководене на изследователски проекти в организираното от „Докосни щастието“ обучение, а и обмениха опит помежду си.
 

Обучението бе възложено на ДИУУ към Софийски университет, защото:

♦ ДИУУ притежава изключителен опит като обучаваща институция, както и съответния капацитет;

♦ След обучението ДИУУ издава удостоверения на участниците в рамките на един кредит;

♦ Кредитите са пряко свързани с квалификационните степени и кариерното израстване на учителите;

♦ Квалификационните степени имат пряко отношение към месечното възнаграждение на учителите и са мотив за участие в такъв тип обучение.

Обучителният семинар, който се проведе на 19 и 20 април 2019 г., бе предназначен за учители, които проявяват интерес към насърчаване и подпомагане на изследователски прояви в областта на историята. Те бяха запознати със същността на проектната работа в училище. Представени бяха добри европейски и български практики по темата, както и използването на устната история в ученически проект и неговото структуриране и аргументиране.


По време на обучението бяха осъществени следните дейности:
 

♦ Представяне на европейски тенденции в проектната педагогика;

♦ Стъпки на изследователски проект;

♦ Използване на изследователски методи в ученически проекти и специфика на научното ръководство;

♦ Разработване на проект от участниците – работа по групи;

♦ Оценяване на събраната информация и подготовка за представяне на проекта – работа по групи;

♦ Представяне на резултатите по групи;

♦ Оценяване на груповата работа – предизвикателствата и възможностите на изследователски проект.


Лектор на семинара бе асистент Бистра Стоименова. За участниците бяха подготвени материали от лектора.

Фондация „Ценности” изготви допълнително помагало „Методически насоки”, съдържащо 16 работни листа, които описват стъпките на работа с 16 вида различни източници по време на изследователски проект.

Фондациите „Докосни щастието“ и „Ценности“ изказаха благодарност към Столична община и Програма „Европа” за финансовата подкрепа при реализацията на проекта и оказаното доверие.

Проект „Насърчаване на иновационни процеси в българското образование – Европейска методика на ръководство на изследователски проект” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от  фондация „Докосни щастието“, в партньорство с фондация „Ценности“.  

Коментирай